image de header

Polska


DZIEŁO DLA ORIENTU jest stowarzyszeniem założonym w 2019 r. pod patronatem arcybiskupa krakowskiego Marka Jędraszewskiego.  Jego celem jest pomoc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie.

Kim są chrześcijanie orientalni?

Chrześcijan orientalnych jest 26 mln – połowa żyje na Bliskim Wschodzie. Maronici, chaldejczycy, ormianie, koptowie, melchici, grekokatolicy, syriacy, chrześcijanie Kościołów Syromalabarskiego i Sylomalankarskiego… – ich różnorodność jest bogactwem, ale i wyzwaniem.

Bliskowschodni chrześcijanie są bezpośrednimi spadkobiercami pierwszych chrześcijan z czasów Apostołów. Im zawdzięczamy dostęp do Ewangelii – nasze korzenie i żywą wiarę.

Mimo niskiego statusu w swoich państwach, odgrywają główną rolę ekonomiczną, wykonując zawody lekarzy, urzędników, nauczycieli, handlowców czy rzemieślników.

W społeczności arabskiej często podzielonej między różne, często rywalizujące grupy, chrześcijanie stanowią niekiedy pomost między nimi, działając tym samym na rzecz pokoju.

Mediatorzy pokoju liczą na naszą solidarność!

Dlaczego chrześcijanom z Bliskiego Wschodu potrzebna jest pomoc?

Możliwość przetrwania chrześcijan na Bliskim Wschodzie stoi pod znakiem zapytania – są wypędzani ze swoich domów w Iraku i Syrii, prześladowani w Egipcie, narażeni na złe traktowanie i dyskryminację… – cierpią, lecz chcą pozostać na własnej ziemi. Nie wypierają się wiary, pomimo trudności, niebezpieczeństw i gróźb. Są dla nas wzorem!

Jakie są potrzeby?

Wobec trudnego położenia wielu rozproszonych rodzin, problemu bezrobocia, pierwszym celem jest zapewnienie samodzielności finansowej – pracy, mieszkania, szkół dla dzieci. Potrzebna jest rekonstrukcja zniszczonych domów, szkół, kościołów, uruchomienie domów pomocy społecznej, sierocińców.

Zatrzymanie eksodusu chrześcijan z ziemi przodków wymaga ogromnych nakładów finansowych oraz mobilizacji wolontariuszy.

Nie zapominajmy, iż byt chrześcijan na Bliskim Wschodzie zależy również od nas!

Kim jesteśmy?

Dzieło dla Orientu jest stowarzyszeniem siostrzanym francuskiego L’Oeuvre d’Orient, które działa od 164 lat, świadcząc pomoc edukacyjną (szkoły dla dzieci z ubogich rodzin, odbudowa zniszczonych placówek), socjalną, duszpasterską i materialną (środki opatrunkowe, lekarstwa, ubrania). L’Oeuvre d’Orient angażuje się ponadto w ochronę zabytków kultury chrześcijańskiej.

Pomoc jest wysyłana bezpośrednio do wspólnot lokalnych (parafii, klasztorów, szkół, domów pomocy społecznej). Na miejsce wysyłani są wolontariusze, zaś pomoc materialna jest dobrze wykorzystywana, nad czym czuwa stowarzyszenie. Ogranicza ono jednocześnie własne wydatki do minimum.

Ważnym celem L’Oeuvre d’Orient jest również uczulanie opinii publicznej, instytucji politycznych i międzynarodowych na sytuację bliskowschodnich chrześcijan.

L’Oeuvre d’Orient powstało w 1856 r., patronuje mu arcybiskup paryski, a kierownictwo sprawuje mgr Pascal Gollnisch. Dzięki długiemu i bogatemu doświadczeniu stowarzyszenie posiada niezbędną wiedzę, lokalne kontakty oraz skuteczne mechanizmy pomocy. Sieć L’Oeuvre d’Orient jest wspierana przez 70 000 ofiarodawców, 30 pracowników, 200 wolontariuszy i 70 ochotników w terenie. Wszystkie prośby o pomoc są sprawdzane, wizyty składane na miejscu ułatwiają kontrolę wykorzystania przekazanych środków i ewaluację przyszłych potrzeb. Udzielona pomoc stanowi przedmiot raportu, a kompletny bilans finansowy jest publikowany rokrocznie.

Przykłady zrealizowanych projektów

W 2019 r. stowarzyszenie sfinansowało 1250 projektów w 23 krajach, m.in.:

– odbudowę domów zniszczonych przez Państwo Islamskie w Iraku (3500 euro za każdy dom),

– odbudowę i wyposażenie szpitala św. Ludwika w Damaszku w Syrii (10000 euro miesięcznie),

– wsparcie seminarium w mieście Alitena w Etiopii (6000 euro rocznie).

 

Pomóż bliskowschodnim chrześcijanom, wesprzyj rozpoczynające działalność w Polsce DZIEŁO DLA ORIENTU!

Kontakt: dzielodlaorientu@gmail.com

 


Aktualnie realizowane projekty

 

SYRIA – pomoc dzieciom z niepełnosprawnością

 

„Co za radość widzieć centrum odbudowane po zniszczeniu i wszystkie przybywające do nas codziennie dzieci, które rozkwitają na naszych oczach! Życie w tym miejscu to świadectwo miłości, która jest silniejsza od przemocy.”   

 

Siostra Samia – dyrektor Centrum „Le Senevé”

 

Stowarzyszenie „Le Senevé” prowadzi centrum pobytu dziennego dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, zmagających się z zespołem Downa, autyzmem czy innymi trudnościami intelektualnymi.

 

Centrum zapewnia edukację przystosowaną do specjalnych potrzeb dzieci, w trosce nie tylko o ich rozwój osobisty, ale również – długoterminowo – ich integrację ze społeczeństwem syryjskim.

 

Stworzone w mieście Homs w zachodniej Syrii przez siostry Najświętszego Serca, w 2012 r. na początku wojny w Syrii, centrum zostało przeniesione w rejony mniej dotknięte aktami przemocy. Od tamtej pory centrum pozostaje otwarte, choć wszystkie podobne struktury opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi zniknęły.

 

W 2018 r. 90 dzieci i młodzieży pomiędzy 5. a 26. rokiem życia uczęszczało do centrum przez 5 dni w tygodniu.

 

Zindywidualizowana opieka dla dzieci, aby wspomóc ich rozwój.

 

Dzieci uzyskują spersonalizowane wsparcie na kilku poziomach, poprzez pracę intelektualną, jak również naukę aktywności życia codziennego, aby wzmocnić ich samodzielność. Mogą one również rozwijać swoje talenty w ramach teatru, sportu, muzyki lub wykonując prace rękodzielnicze. Wychowankom zapewniona jest opieka dopasowana do ich potrzeb (psychologia, logopedia, psychomotoryka).

 

Z dziećmi pracuje zespół składający się z 35 osób. Dzieło dla Orientu pomaga w finansowaniu wynagrodzeń dla personelu oraz odbudowy pomieszczeń od 2015 r. Siostra Samia zamierza nadal przyjmować i roztaczać opiekę nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością w Homsie, a także wspierać rodziny mierzące się z niepełnosprawnością. Pomoc ma na celu utrzymanie funkcjonowania centrum „Le Senevé” przy braku dostępu do wody bieżącej, opału i prądu spowodowanego przez niestabilną sytuację w Syrii.

 

 

 

Karta projektu

 

Wykonawca projektu: siostra Samia Jerij

 

Cel: utrzymanie działalności centrum „Le Senevé” w Homsie

 

Budżet: 60 000 euro